A kiterjesztet valóság, a tanulási környezet evolúciója

cimerek———-   szerkesztés alatt ————-

„Adatassék a Gyermekek kezeikbe, hadd gyönyörködtessék magokat a Képeknek megnézésével kedvek szerint, hogy azokat voltaképpen megismerhessék, még otthon is, minekelőtte az Oskolában elkűldettetnének.”

Comenius „Orbis pictus” előszava

A kisgyermekeknek képéhségük van. A nemzetek tanítója Comenius (Ján Amos Komenský), az első modern pedagógus didaktikus elvei közt már megtalálható volt a szemléltető módszer. A szemléltetés az egyik leghatékonyabb módszer. Hogy a szemléltetés milyen eszközökkel történik és milyen tanulási környezetben, azt az adott kor és az iskola, mint intézmény eszközparkja nagyban befolyásolja. A vizualizáció a “monitorok” megjelenésével új értelmet kapott. A gyermekek képéhségét kiszolgáló IKT eszközök használatával a tanítási órákon a diákok motiváltabbá váltak, a vizualizáció attraktívabbá. A “monitoros órák” ezért lettek annyira népszerűek. Hisz ezek a képek mozgó képekké, videókká, animációkká váltak, ami még érdekesebbé vált, és ha ezek a képek megmozdulnak, életre kelnek a környezetünkben, akkor az már varázslatossá válik.

Az IKT-val támogatott tanulási környezet változását a következő képen próbálom érzékeltetni az IKT eszközök és tananyagok szemszögéből.

tanulasi-kornyezet

IKT-val támogatott tanulási környezet

 “A képernyők képei olyanok a kisgyermek képéhsége számára, mint a kutyának a gumicsont. Boldogan kap utána, és nem tudja kiereszteni a foga közül, de végül is semmi rágnivalót, semmi táplálót nem talál  rajta, semmiféle levet-velőt nem tud kiszürcsölni belőle. Illúzió.Átverés. …”

Vekerdy Tamás

A 2014-es évben iskolánkon egy projektet valósítottunk meg “A virtuális világból a kiterjesztet valóságba” címmel. Akkor fogalmaztam meg, hogy úgy gondolom sokan a diákok közül a számítógépek fölé görnyedve a képek világában, a virtuális világba ragadtak, amelyet nagyon veszélyesnek ítélek meg. Úgy tapasztaltam, hogy a virtuális valóság során a kiber világ gyakorol hatást ránk (szellemünkre, lelkünkre), melyet ugyan tudunk befolyásolni, de a kiber világ az, amely egy előre behatárolt, megfogalmazott forgatókönyv alapján irányít bennünket. De van egy másik világ a kiterjesztet valóság, mint tanulási környezet, mely során mi gyakorolunk hatást a kiber világra.

( itt is vigyázni kell , hogy milyen arányban “keveredik”  %-ban a két világ!!!)

A fenn említett projektünk ebből a mobil eszközzel (Táblagépekkel) támogatott kiterjesztet valóság, mint tanulási környezet lehetőségeiből adott ízelítőt elsősorban a diákoknak (de nem titkolt célom volt, hogy a kollégáimnak is).

…..projekt közlése…

A projekt magvalósulása során azt tapasztaltam, hogy a tanárok a tantestületből többen nyitottá váltak, és nemcsak, hogy segítettek a tananyagok elkészítésében, hanem megtanulták a kiterjesztet valóság tananyagok szerkesztését is. Voltak, akik diákokat vontak be azok megszerkesztésébe. A projekt napján a diákok motiváltak voltak, az új technológia használatát gyorsan elsajátították. Voltak diákok, akik a farzsebükben lapuló okostelefonjaikat elővették és azokat használták. Az elsődleges célom elértem, hisz a virtuális világból, a számítógépek fölé görnyedező diákokból az iskola Galériájában kutató diákok váltak a kiterjesztet valóságban.

„Látni a valóságot sokkal meglepőbb és fantáziadúsabb vállalkozás, mint felhőkből építeni a valóság első fuvallatára szétomló álomvárakat”

(Márai Sándor)

A kiterjesztett valóság, mint tanulási környezet

A kiterjesztett valóság, mint tanulási környezet az a hely, ahol a valós környezet kiegészül a kiber világ elemeivel.

Ez az új tanulási környezet, az ahol a:

 • kiber objektumok interakcióba léphetnek a fizikai világgal
 • fizikai világ objektumai hatást gyakorolnak a kiber világ objektumaira.

A kiterjesztet valóság, mint tanulási környezet támogatja azt a tanulási környezetet, ahol a fizikai- és a kiber világ interakcióba kerülhet.

Megfigyelhető a kiterjesztet valóság, mint tanulási környezet esetében is egy fejlődés, melyet ARevolúciónak nevezhetünk el. Ezt a fejlődést abból a szempontból érdemes megvizsgálni, hogy a kiber- és a fizikai világ között, milyen képi megjelenítéssel jön létre, és milyen technológiai interakcióformák segítenek felvenni a kapcsolatos a diákoknak, tanároknak a kiber világgal.

A kiterjesztett valóság (AR), mint tanulási környezet felosztása a képi (adat)megjelelenítés formái szerint:

 • monitoros – (PC)
 • statikus vetítős – (PC, projektorok)
 • Interaktívtáblás / statikus képernyős (számítógép, projektor, tábla, LED képernyők)
 • Mobil eszközös
  • Hordozható kijelzős (laptopok, mobil telefonok, táblagépek, okostelefonok)
 • Fejre szerelhetős  mobil eszközös (okostelefonok+Cardboard)
 • Hordható eszközös
  • Fejre szerelhetős (Oculus Rift, HoloLens – Holografikus szemüvegek és társai)
  • Szemüveges (Google glass,  kontaktlecsés…)
  • + Mobil vetítős eszköz (6. érzék 2009)

(- munkaállomás jellegű

– tantermi jellegű ?

-konzolos jellegű…)

arevolucio2.png

Kiterjesztett valóság evolúciója

Ha a képi megjelenítési forma ismeretes (adott), akkor a következő lépés az, hogy ezek után közölni kell (a képi megjelenítést biztosító) eszközzel, hogy:

 • hol vannak a virtuális objektumok
 • mit tegyen az objektumokkal, mi történjék

Tehát vezérelni, kommunikálni, interakcióba kell lépni a kiber világ objektumaival.

A kiterjesztett valóság (AR) tanulási környezet felosztása attól függően, hogy hogyan lép interakcióba a fizikai világ (tanár, diák, körülöttünk lévő tárgyak) a kiber világgal, a virtuális objektumokkal.

Technológiai interaktivitástól függően:

A megjelenéstől és a virtuális elem helyzetét meghatározó eljárástól függően:

Okos tárgyon alapuló

Valós idejű helymeghatározáson alapuló

 • GPS
 • GNSS
 • RFID, rádiófrekvenciás
 • WiFi RTLS

———-   szerkesztés alatt ————-

Mi az amit vezérlünk, mi az amit befolyásolunk a fizikai világon keresztül   ???????

 • kiber objektumokat
 • kiber világ fizikai eszközeit: , motrokat (mobil robotokat) ….)
rendsz1

Kiterjesztet valóság tanulási környezet rendszere

További fogalmak: vezérlés, interaktivitás, robotok, mobil eszközök, tanterem, ...???

Az új tanulási környezetnek vannak természetesen hátrányai is. Az egyik hátránya (szerintem egyben előnye is), hogy megfelelő hely biztosításra van szükség a térben, hogy a kívánt élmény megmaradjon, de a körülöttelévők biztonságban legyenek.

Kiterjesztett valóság, mint tanulási környezet alkalmazásai

Három fő csoportban osztanám ezeket az alkalmazásokat… aszerint..????…

 1. Tananyagként fogyasztható alkalmazások
  • szemléltetés
  • ismeretszerzés (információ gyűjtés)
  • értékelés
 2. Tartalmakat is létrehozó (konzerv) alkalmazások, programok

(szerkesztés, programozás, ….)

     + 1 Szórakoztató alkalmazások  (melyekből ötleteket meríthetünk)

Tananyagként fogyasztható alkalmazások:

Azokat az alkalmazások gyűjtőfogalma, mely az egyes mobileszközökre (azok rendszerére) elkészített….

Tartalmakat is létrehozó (konzerv) alkalmazások, programok

Mi hozhatjuk létre a Kiterjesztet valóság “világát”. Szerkeszthetünk, módosíthatunk, testre szabhatunk… (akár diákok is)

 

„Azáltal, hogy kiterjesztjük az információkat a körülöttünk lévő világra, nem csak digitális szakadékot, vagy a két világot elválasztó rést hidaljuk át, hanem segítségével emberek maradhatunk, szorosabb kapcsolatban élve a minket körülvevő világgal. Segítségével megakadályozzuk, hogy gépek előtt ülő gépekké váljunk. „

Pranav Mistry

The thrilling potential of SixthSense technology ,TEDIndia 2009

Henzel György

.:henz:.

 

Archívum