AR technologia na ZŠ

Hlavným cieľom projektu “Obohatená realita na základnej škole” je netradičnými formami uviesť príklady na to, ako sa stane obohatená  realita bežnou súčasťou vyučovacích hodín pri

  • prezentovaní, demonštrovaní objektov, modelov
  • vytváraní didaktických hier a kvízov s 3D objektmi
  • vizualizácii reálnych objektov rozšírených o virtuálne doplňujúce informácie.

Projekt pozostáva z dvoch oblasti obohatenej reality 

  1. ako QR kódy  (virtuálne doplňujúce informácie objektov)  v edukačnom procese.
  2. a vizualizácia 3D virtuálnych objektov v reálnom svete (v škole).

1. QR kód je dvojrozmerný čiarový kód. Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.   video ukážka

2. Technológia sa jedná o spojenie počítačovej grafiky a vyobrazenia reality zachytávaného kamerou. Obohatenie reality je teda jej doplnenie o virtuálne objekty a prvky ktoré v skutočnosti neexistujú a to v reálnom čase a väčšinou aj v troch rozmeroch.

Uvedieme príklady ako sa stane virtuálna realita bežnou súčasťou vyučovacích hodín. Technologia umožňuje zobraziť reálny svet (trieda s učiteľom, s deťmi) okolo nás doňho zakomponovanými virtuálnymi 3D objektmi, modelmi.
Využíva web kameru a jednoduché čierne piktogramy. Keď namierime web kameru na tento piktogram, uvidíme realitu rozšírenú o určitý objekt.

videoukážka

https://i0.wp.com/www.arlab.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/ar_evolution_small1.png

Archívum
%d blogger ezt szereti: