Absztraktok

wpid-wp-1411399349485.jpeg

Kiterjesztett valóság az oktató-nevelő munkában

Ahol a fizikai- és a kibervilág találkozik / A fizikai- és a kibervilág interakciója. 

„Adatassék a Gyermekek kezeikbe, hadd gyönyörködtessék magokat a Képeknek megnézésével kedvek szerint, hogy azokat voltaképpen megismerhessék, még otthon is, minekelőtte az Oskolában elkűldettetnének.”

Comenius „Orbis pictus” előszava

 

A kiterjesztett valóság oktató-nevelő munka használata során, azt tapasztaltam, hogy két területet különböztethetünk meg a szerint, hogy ki használja a technológiát. Az egyik az, amikor a tanár készít tananyagokat szemléltetés, motiváció, további információszerzés, számonkérés, ellenőrzés céljából.  A másik alkalmazási terület, amikor a diákok használják a technológiát projekt munka során pl. munka zárásaként elkészült produktum során.

Amikor motiválni akartam a diákokat, igyekeztem látványos segédeszközöket készíteni. A technológia elsősorban a szemléltetés területén segít elsősorban az oktató- nevelő munkában. A saját munkám során háromdimenziós modellek bemutatására és különböző didaktikai játékok, fejtörők elkészítésére és további információszerzésre használtam. A technológia népszerűsége annak köszönhető, hogy ebben az új tanulási környezetben a fizikai- és kibervilág interakcióba lép. A diák részese lehet ennek az interakciónak, akár befolyásolhatja, hatást gyakorolhat a kiber környezetre, történésekre. Valós idejű interakcióra kerül sor a virtuális- és a fizikai világ között.

 

A kibervilággal az interakció a fizikai világ (tehát a tanulási környezet) részéről a következő érzéki információkkal történhet: gesztus (infrasugarak), hang, szín, giroszkóp, távolság (ultrahang), hőmérséklet, légnyomás, páratartalom, fényerő, gyorsulás, GPS, …

A mobil eszközökben pl. egy táblagépben közel 10 érzékelő is található, a LEGO Mindstrom mobil robotok is több mint 6 szenzor használatára képesek.

Az eddigi tapasztalataim során a felsorolt érzékelők, eszközök segítettek a kibervilág és a fizikai világ kölcsönös interakcióba való lépését. Ezek ismeretében a virtuális elem helyzetét meghatározó érzéki információktól függően a különböző AR típusokat különböztethetünk meg.

A kiterjesztett valóság tartalmak elkészítése időigényes és az órákra való készülés is igényes. A technikai eszközök szenzorjai szintén érzékenyek a környezeti hatásokra és pontatlanok is lehetnek. Ezért a megfelelő interakcióforma kiválasztása a fizikai- és a kibervilág között nagy körültekintést igényel.

 

 

 

MOBILROBOTOK az iskolai gyakorlatban

Ahol a fizikai- és a kibervilág találkozik

 

Ha azt szeretnénk, hogy a gyerekek elsősorban ne csak tananyagfogyasztók legyenek, hanem tartalom-létrehozók akkor diákok algoritmikus gondolkodás fejlesztése elengedhetetlen. E kompetencia fejlesztését a mobilrobotok használata segítheti. Továbbá a mobilrobotok használatával megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a diákok felfedezzék a számítógép, a virtuális világ és a valós gyakorlati problémák közötti összefüggéseket, hisz a robotok használatakor a kiber- és a fizikai világ interakciójáról beszélhetünk.

A legegyszerűbb felhasználási terület a mobil és a robotok interakcióba lépése területén olyan alkalmazások használata, melynek segítségével vezérelni tudjuk a mobilrobotokat. Az alkalmazások közt találunk olyanokat is melyek lehetővé teszik egyszerű programozással robotunk vezérlését.

A programírás oktatásának egyik legjobb szemléltetőeszköze a mobilrobotok. Hisz a programírás egyes fázisainak helyességéről azonnali visszacsatolást kaphat a diák (fizikailag): a mobilrobot az elvárásoknak megfelelően viselkedik, reagál a környezeti hatásokra.  Különböző alkalmazások találhatóak / segítenek a mobilrobotok programozásának elsajátításában. A programírás vizuális programozási nyelven történik, melynek használata így nagyon egyszerűvé válik. Programblokkok egymáshoz való fűzése, azok működési módjának és paramétereinek beállításából áll a programozás.

A mobilrobotokat mérőeszközként is használhatjuk. Szenzorjainak köszönhetően fizikai mennyiségek mérésére alkalmas, sőt azok adatainak további használatára (számítások, diagramok…). A fizikai kísérletek és laboratóriumi munkák mérőeszközként való használat egy kiaknázatlan terület.

A mobilrobotok és a kiterjesztett valóság technológia alkalmazásának ötvözete a diákok motiválásában, tananyag számonkérésénél segítheti az oktató- nevelő munkánk színesebbé teszi.

A robotok alkalmazásával a tanárok módszertani eszköztára színesebbé, a tanulási környezet izgalmasabbá válhat. De tudatában kell lennünk, hogy ez is csak egy eszköz, melynek túlhangsúlyozása demotiváltá, érdektelenné teheti a tanulókat az oktató- nevelő munka folyamatában.

 

Archívum