3D modellezés

http://edutechwiki.unige.ch/en/3D_file_format

A térbeli tárgyak kategóriába az olyan háromdimenziós taneszközök tartoznak, amelyeknek alakja, szerkezete, működési elve, információtartalma, működésének eredménye stb. képezi a tanítás tárgyát, vagy ezen tulajdonságok révén biztosítják a gyakorlati életből származó információkat a tananyaghoz. Alkalmazásuk igen széleskörű, minden korosztály tanításában, tanulásában lényeges szerepet játszanak. Az utánzat, mint oktatási eszköz: két- vagy háromdimenziójú taneszköz, mely az oktatás konkrét v. absztrakt tárgyát, annak elvét, szerkezetét, működését ábrázolhatja. Az utánzat oktatásban használatos alapfajtái: a modell valamilyen tárgynak, szerkezetnek, rendszernek, struktúrának kísérleti v. bemutatási célokat szolgáló nagyított v. kicsinyített mása; a makett valamely építmény, test, gép, szerkezet kicsinyített mása, plasztikus ábrázolása; és a minta, a preparált eredeti egyed. A metszet valóságos tárgyak, alakzatok, képződmények megfelelő síkokkal való elmetszése során keletkezik. Ebben a csoportba tartoznak a tanári és tanulói kísérleti eszközök, sőt a számítógépes szimuláció is.

A modell elnevezése Alkalmazásának jellegzetes példája
Statikus modell Városok, épületek, gépek, berendezések, szerkezetek statikus másai
Dinamikus modell Kerekes kút, bánya, kohó, gyár modellje, tellúrium, planetárium
Elvi modell Elektromotor, generátor modellje, ingaóra modell, armilláris szféra
Működő modell Szélmalom, vízkerék, vízturbina-, villanymozdony-, gőzgépmodell
Működő síkmodell Dízelmotor, gőzmozdony működését bemutató karton síkmetszet
Átmetszet és metszet Gőzgép, robbanó-, dízelmotor metszete, fejmetszet, gégemetszet
Komplex modell Szétszedhető, összerakható anatómiai modell, torzók,
virágmodellek
Domborzati modell Földrajzi modellek, a földfelszín megjelenítései, dombortérképek
Szimbolikus modell Atom- és molekulamodellek, kristályszerkezeti és kötés modellek
Testmodell Téridomok és testek, geometriai testek összehajtható palástja
Elektronikus szimulátor Repülőgép, versenyautó, űrhajó irányítása, működtetése,
hibaelhárítás
Transzparens síkmodell Írásvetítővel, diaszkóppal kivetíthető síkmetszet, motor, gépelem
Animációs filmfelvétel Természetrajzi jelenségek, pl. vulkánizmus, dinamikus modell
trükkfilmen
Számítógépes animáció 2D és 3D grafika, animáció, realisztikus v. szimbolikus vizuális
ábrázolás

A leggyakrabban használt utánzat a modell. A modell mint oktatási eszköz fő jellemzője, hogy az eredeti (valódi) tárgy, szerkezet, rendszer, jelenség fontos tulajdonságait, lényeges elemeit és struktúráit, valamint viselkedési módjait tükrözi, s ezeket könnyen áttekinthetővé teszi.

A modell segítségével történő bemutatás, kísérletezés, szemléltetés a bonyolultabb valóság leegyszerűsítésével jut el az eredményig (elsajátítás, belátás, bizonyítás). Gyakran szemléltető ábrák segítik a működő modelleket.

Tehát a modell megszerkesztésekor, a megismerés célja szempontjából minden lényegtelentől eltekintenek. Mint ilyenek, bizonyos mértékig működő berendezéseknek tekinthetők, amelyek a fontosabb tulajdonságokat meghatározott keretek között képesek bemutatni.

Igen fontos kategóriának kell tekintenünk az ún. logikai modelleket is, amelyeken elsősorban logikai, ill. matematikai műveletek végezhetők, vagy fizikai, természeti, társadalmi jelenségek értelmezhetők, és a hétköznapi gyakorlatból jól ismert analógiákra támaszkodnak, előre rögzítve az érvényességi kört. A logikai modellnek lehet tárgyszerű megjelenési formája, számítógépes szimulációja, vagy jelenthet egy egészében absztrahált struktúrát. Jelenléte nemcsak az oktatásban, hanem a tudományos gondolkodás kialakításában és új eredmények feltárásában is igen jelentős. A modellalkotásnak mint általános megismerési eljárásnak a kialakítása igen fontos valamennyi tanulói korosztály számára. A modellek eltérő specifikus sajátosságaiból fakadóan a tanítási folyamatban való alkalmazásukat össze kell egyeztetni az életkori sajátosságokkal is.

A modellek jellegük és funkciójuk szerint többfélék lehetnek és többféle módon rendszerezhetők. A legjelentősebbek

 • a) dinamikus modellek: pl. működő bánya, kohó, gyár modellje;
 • b) statikus modellek: pl. épületek, gépek, berendezések statikus (nem mozgó, nem funkcionáló) másai;
 • c) elvi modellek: pl. elektromotor generátor modellje, ingaóramodell;
 • d) működő modellek: pl. vízturbina-, villanymozdony-, vasút-, gőzgépmodell;
 • e) sík modellek: pl. dízelmotor működési elvét bemutató síkmetszet – az áttetsző, műanyagból készülteket írásvetítővel kivetítve használják;
 • f) metszetek: pl. robbanó-, dízelmotor, sugárhajtómű metszetek, fejmetszet, gégemetszet (biológiai modellek);
 • g) komplex modellek: több fajtájuk létezik, pl. szétszedhető: virágmodellek, anatómiai szerv modellek, összerakhatók: építőszekrény elvűek, összetettek: emberi műanyag csontváz, emberi torzó;
 • h) domborzati modellek: pl. földrajzi modellek a földfelszín jellemző formáinak és jelenségeinek egyszerűsített és kicsinyített háromdimenziós megjelenítései;
 • i) szimbolikus modellek: pl. atom- és molekulamodellek, strukturális és kötés modellek, kristályszerkezetek;
 • j) testmodellek: pl. geometriai testek;
 • k) hajtogatható modellek: pl. geometriai testek szét- és összehajtható palástja, határoló lapjainak hálózata.

A modellek néhány fontosabb alkalmazási területe tehát, technológiák, objektumok, működési elvek bemutatása tanteremben; jelenségek törvényszerűségeinek szemléltetése, vagy azok feltárása; vizsgálati és elemzési módszerek kimunkálása a tanulók gondolkodásában. A modellek megfelelő feltételek mellett akár demonstrációs célokra, akár kiscsoportos és egyéni ismeretszerzés segítésére is jól használhatók. Hatékonyságuk jelentősen javítható kiegészítő taneszközök együttes alkalmazásával.

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag17.html

 

 

3D modellező szoftverek


http://blender.hu/

http://blender.uw.hu/

http://www.magyarblender.hu/index.php/en/

http://www.sketchup.com/

 

Ingyenes 3D modellek:

 

https://3dwarehouse.sketchup.com/

http://tf3dm.com/download-page.php?url=cerf-origamiorigami-deer-24438

 

 

 

 

Archívum